Each room has its own unique furnishing. Hotel "Tsarevets" offers 9 luxury furnished rooms and 1 apartment. Each room has air-conditioning, separate bathroom, cable tv, direct dial telephone, internet connection, mini-bar.
See more pictures HERE.
 
  

Double bedroom  

 Room with 2 separate beds 

Apartment 
Square surface 20 m2.
North and south exposure with a view to the central part of the city;
Terrace;
Separate bathroom;
Mini-bar;
Cable TV and Internet

Square surface 25 m2.
East and South exposure with a view to the mountain;
Terrace;
Separate bathroom;
Mini-bar;
Cable TV and Internet

Square surface 35 m2.
West and North exposure with a view to the mountain;
Pearl bath-tub;
Terrace;
Separate bathroom;
Mini-bar;
Cable TV and Internet

  

ЕТ „ПЕРУН ДИМИТЪР ЧУЧЕВ“ изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-18322-С01 по Процедура BG16RFOP002-2.073, ОПИК 214-2020 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целите на проекта са насочени кьм преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в микропредприятие от хотелиерския бизнес - ЕТ „ПЕРУН ДИМИТЪР ЧУЧЕВ“.
В резултат на реализацията на настоящия проект фирмата е получила подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 – 5 548 лев. Получената помощ по проекта е използвана за оперативната дейност на фирмата – текущи разходи за материали и разходи за външни услуги.