Hotel "Tsarevets" - Asenovgrad
The new three-star hotel "Tsarevets" is situated in the downtown of Asenovgrad.
Located at:
• a 2 minutes walk to downtown of Asenovgrad
• a 5 minutes to Central bus station
• a 15 minutes walk to the Asenovgrad's Fortress


Hotel "Tsarevets" has 9 luxury furnished rooms and 1 apartment. Each room has air-conditioning, separate bathroom, cable tv, direct dial telephone, internet connection, mini-bar.
The hotel offers free parking.
 
ЕТ „ПЕРУН ДИМИТЪР ЧУЧЕВ“ изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-18322-С01 по Процедура BG16RFOP002-2.073, ОПИК 214-2020 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целите на проекта са насочени кьм преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в микропредприятие от хотелиерския бизнес - ЕТ „ПЕРУН ДИМИТЪР ЧУЧЕВ“.
В резултат на реализацията на настоящия проект фирмата е получила подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19 – 5 548 лев. Получената помощ по проекта е използвана за оперативната дейност на фирмата – текущи разходи за материали и разходи за външни услуги.